O nas

Kancelaria Radcy Prawnego Kamil Krajewski stanowi kontynuację działalności prawniczej jej założyciela oraz współpracowników, którzy tworzą młody kolektyw ambitnych i doświadczonych prawników skutecznie działających na rynku prawniczym od ponad siedmiu lat. Jesteśmy Kancelarią, która nie skupia się jedynie na świadczeniu usług, a realnej pomocy naszym Klientom. Nie tylko doradzamy w przestrzeni biznesowej naszych Klientów, ale razem z nimi tworzymy tą przestrzeń. Rozumiemy potrzeby naszych Klientów, co przekładamy na konkretne działania. Dążymy do tego, by być najlepszymi w tym co robimy, gdyż wiemy, że nasi Klienci również chcą być najlepsi. Zapraszamy do satysfakcjonującej współpracy, opartej na partnerstwie i wzajemnym zaufaniu.

SPECJALIZACJE

Prawo spółek

Uczestniczymy przy tworzeniu spółek kapitałowych i osobowych. Opracowujemy i wdrażamy procesy fuzji, przejęć oraz podziałów spółek. Kompleksowo realizujemy projekty przekształceniowe oraz likwidacyjne spółek prawa handlowego. Tworzymy i wdrażamy w życie programy optymalizujące bezpieczeństwo naszych Klientów pod kątem ekonomicznym i formalnoprawnym. Dbamy o przestrzeganie ładu korporacyjnego oraz doradzamy przy bieżącej korporacyjnej działalności przedsiębiorstw. Kancelaria reprezentuje organy Spółek w sporach korporacyjnych oraz prowadzi negocjacje w przypadku konfliktów wewnętrznych Przedsiębiorstw.

Prawo inwestycji

Kancelaria doradza i przeprowadza w imieniu Klientów procesy inwestycyjne w nieruchomości oraz przedsiębiorstwa. Badamy stopień ryzyka, negocjujemy w imieniu Klientów oraz współdziałamy przy tworzeniu przestrzeni pozwalającej na optymalną finalizację wszelkich zamierzeń inwestycyjnych. Opracowujemy raporty bieżące oraz wykonujemy badania due diligence przedsiębiorstw. Obsługujemy transakcje inwestycyjne pod kątem formalnoprawnym, z uwzględnieniem uwarunkowań podatkowych oraz maksymalnej optymalizacji ochrony interesów ekonomicznych Klienta.

Prawo procesowe

Reprezentujemy naszych Klientów w licznych postępowaniach cywilnych, w tym gospodarczych. Występujemy w imieniu Klientów przed Sądami powszechnymi, opracowujemy skuteczne taktyki procesowe oraz przygotowujemy pisma w toku postępowań toczących się zarówno przeciwko Klientom, jak i z Ich inicjatywy. Uczestniczymy w negocjacjach. Skutecznie wspieramy Klientów w działaniach mających na celu wyegzekwowanie roszczeń, reprezentując Ich na etapie przedprocesowym, w procesie oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Prawo zamówień publicznych

Kompleksowo doradzamy Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego, reprezentujemy Wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed KIO oraz Sądami powszechnymi. Świadczymy kompleksową obsługę prawną Zamawiających przy postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Działając w imieniu Klientów sporządzamy pisma, zapytania i wnioski wymagane dla skutecznej ochrony interesu Wykonawców, opracowujemy i negocjujemy umowy z podwykonawcami oraz konsorcjum.

Prawo administracyjne

Reprezentujemy naszych Klientów przed Organami administracji na każdym etapie postępowań, w tym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Przygotowujemy opinie prawne z zakresu prawa budowlanego, nieruchomości, zastrzeżenia do projektów decyzji Organów administracji oraz odwołania od tych decyzji.

OZE

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne dla inwestorów, wytwórców oraz sprzedawców energii ze źródeł odnawialnych zarówno na etapie realizacji projektu, jak i przy aktualnie istniejących instalacjach OZE. Prawnicy Kancelarii zapewniają zarówno istniejącym jak i planowanym projektom OZE uzyskanie wszelkich pozwoleń koniecznych dla udzielenia finansowania zewnętrznego dla inwestycji. Uczestniczymy i przygotowujemy audyty projektów OZE pod kątem administracyjnym, formalnoprawnym oraz finansowym. Dla funkcjonujących instalacji OZE (farm wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych) Kancelaria zapewnia pełen zakres usług prawnych i regulacyjnych w szczególności w zakresie negocjacji umów na sprzedaż energii elektrycznej (offtake), umów PPA oraz umów sprzedaży prawa majątkowych ze świadectw pochodzenia.

Kancelaria w liczbach

Obsługiwani przedsiębiorcy
107
Województwa, w których działamy
4
Zadowoleni Klienci
611
Transakcje kapitałowe
577

CO MÓWIĄ NASI KLIENCI

Spółka współpracuje z Kancelarią od 2017 roku i od tego czasu nigdy się nie zawiodła. Usługi świadczone przez radcę prawnego Kamila Krajewskiego charakteryzują się wysoką jakością merytoryczną, trafnością argumentacji oraz szybkością realizacji powierzonych zadań.

Efekt Rzeczoznawcy

Serdecznie polecam usługi świadczone przez radcę prawnego Kamila Krajewskiego. Dzięki profesjonalnemu wsparciu i doświadczeniu Mecenasa Krajewskiego prowadzona przeze mnie działalność gospodarcza ma zapewnioną stałą obsługę prawną, co stanowi podstawę powodzenia każdej działalności.

DarekCo Klaudia Paszkiewicz

Doskonałe przygotowanie merytoryczne, pełne zaangażowanie, dyspozycyjność, biznesowe podejście i poszukiwanie najlepszych rozwiązań w kwestiach prawnych dla naszej Spółki najlepiej charakteryzują usługi świadczone przez Pana Mecenasa Kamila Krajewskiego.

Polski Bazalt S.A. Robert Zaręba - Prezes Zarządu Spółki

Polecamy współpracę z radcą prawnym Kamilem Krajewskim jako prawnikiem w pełni przygotowanym w wiedzę i doświadczenie niezbędne dla wsparcia transakcji kapitałowych na szeroką skalę. Jako zadowolony Klient na pewno będziemy nadal korzystać z usług Kancelarii i polecamy ją jako sprawdzonego przy nawet najbardziej skomplikowanych projektach prawnych.

Figene Capital S.A. Janusz Petrykowski - Prezes Zarządu Spółki / Przemysław Morysiak - Wiceprezes Zarządu Spółki

Z przyjemnością udzielamy rekomendacji dla Kancelarii Radcy Prawnego Kamila Krajewskiego. Współpraca z kancelarią od początku działalności do chwili obecnej układa się bardzo dobrze, a powierzone sprawy realizuje terminowo i z dużym zaangażowaniem. Doradztwo świadczone jest na najwyższym profesjonalnym poziomie i kieruje się interesem klientów. Polecamy Kancelarię Radcy Prawnego Kamila Krajewskiego jako kancelarie łączącą najwyższą wiedzę teoretyczną z bogatym doświadczeniem praktycznym, rekomendując jako godną zaufania firmę świadczącą wyspecjalizowane usługi prawno – biznesowe.

Inform Jakub Niedziałek Sp. o.o. Jakub Niedziałek - Prezes Zarządu Spółki

Radca prawny Kamil Krajewski współpracuje z naszą spółką – DNS Group Sp. z o.o. od 2018 r. W tym czasie Kancelaria wspierała spółkę w bieżącej działalności, przede wszystkim w związku z przygotowaniem i opiniowaniem umów, doradztwie w zakresie transakcji. Wszelkie zlecenia kierowane do Kancelarii wykonywane są terminowo i profesjonalnie. W dotychczasowej współpracy radca prawny Kamil Krajewski wykazał się kompetencją oraz elastycznością, udzielając nam porad przede wszystkim z uwzględnieniem interesu ekonomicznego firmy.

DNS Group Sp. z. o.o. Norbert Wyszyński - Członek Zarządu Spółki

Pan Mecenas Kamil Krajewski w każdym aspekcie pomocy prawnej naszemu przedsiębiorstwo wykazywał się ogromną wiedzą przekładającą się na skuteczne działania prawne. Pan Mecenas wszelkie powierzone mu sprawy załatwia szybko i z pozytywnym rezultatem. Możemy śmiało stwierdzić, iż współpraca z Mecenasem Krajewskim przyniosła naszej firmie wiele korzyści i pomogła w jej rozwoju w nowych kierunkach. Mając na uwadze powyższe, szczerze rekomendujemy wszystkim przedsiębiorcom współpracę z Panem Mecenasem Kamilem Krajewskim i z pewnością będziemy w dalszym ciągu korzystali z usług jego Kancelarii.

Centrum Diagnostyki Patomorfologicznej Sp. z o.o. dr n med Jarosław Wejman - Prezes Zarządu Spółki

Kancelaria świadczy na rzecz Spółki kompleksowe usługi związane ze stałą obsługą prawną, w ramach której podejmuje działania polegające m.in. na prowadzeniu postępowań cywilnych,  przygotowywaniu i opiniowaniu umów cywilnoprawnych, przygotowywaniu opinii na zlecenie Spółki, wsparciu w negocjacjach z kontrahentami oraz negocjacji umów handlowych. Kancelaria poza standardową obsługą prawną cechuje się biznesowym podejściem do rozwiązywania bieżących problemów Spółki. Styl pracy Kancelarii cechuje wysoki poziom zaangażowania, kompleksowe podejście do każdego przedstawionego przez Spółkę problemu oraz komunikatywność.

Instalnet – Electric Sp. z o.o. Marek Kaczyński - Prezes Zarządu Spółki

Wszelkie zlecenia kierowane do Kancelarii wykonywane są terminowo i profesjonalnie. W dotychczasowej współpracy radca prawny Kamil Krajewski wykazał się kompetencją oraz elastycznością, udzielając nam porad przede wszystkim z uwzględnieniem interesu ekonomicznego firmy. Polecamy Kancelarię Radcę Prawnego Kamila Krajewskiego, mając przy tym przekonanie, że wiedza i kompetencje jej właściciela stanowią niewątpliwie wartość dodaną w bieżącej działalności przedsiębiorców działających w branży energetyki odnawialnej.

Centrum Rozwoju Energetyki Sp. z o.o. Jacek Markowski - Prezes Zarządu Spółki / Adam Kopiczko - Członek Zarządu Spółki

Wszelkie sprawy powierzone Kancelarii Radcy Prawnego Kamila Krajewskiego prowadzone zostały w sposób fachowy i rzetelny, na najwyższym poziomie. Wiedza jaką posiadają pracownicy Kancelarii w zakresie prawa pozwoliła na pomyślne zakończenie wszelkich spraw. Pragniemy podkreślić dyspozycyjność Pracowników, oraz ich zaangażowanie dzięki którym wszelkie problemy rozwiązywane są rzetelnie. Podczas naszej współpracy zawsze mogliśmy liczyć na indywidualne podejście oraz specjalistyczną wiedzę.

Przedszkole i Żłobek „Leśne Skrzaty” Nadia Meguedad - Dyrektor Przedszkola

Radca prawny Kamil Krajewski współpracuje z naszą spółką – TRONIX spółka cywilna od 2017 r. W tym czasie Kancelaria wspierała spółkę w bieżącej działalności, przede wszystkim w związku z przygotowywaniem i  opiniowaniem umów, a także reprezentacji spółki w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Tronix s.c. Rafał Sowiński - Wspólnik Spółki

Z przyjemnością udzielamy rekomendacji Kancelarii Radcy Prawnego Kamila Krajewskiego,  jako Kancelarii świadczącej w sposób profesjonalny usługi prawnicze. Usługi Kancelarii cechują się sprawnością i terminowością oraz umiejętnością wykorzystywania zdobytego doświadczenia w rozwiązywaniu pojawiających się w naszej codziennej działalności oraz problemach prawnych. Na podkreślenie zasługuje elastyczność i szybkie reagowanie Mec. Kamila Krajewskiego na przekazane do Kancelarii problemy oraz zagadnienia prawne.

„AgroDealer” s.c. Przemysław Bienasz - Wspólnik Spółki

Z Kancelarią Pana Kamila Krajewskiego współpracujemy już dłuższy czas, nasza współpraca układa się lepiej niż wyśmienicie: wszystkie problemy, zarówno te proste jak i bardziej złożone  rozwiązywane są błyskawicznie w wyjątkowo profesjonalny sposób. Wszystkim przedsiębiorcom (i nie tylko) życzymy wyłącznie takich partnerów.

PM Shooter Sp. z o.o. Piotr Mioduchowski - Członek Zarządu Spółki / Marcin Fedyna - Członek Zarządu Spółki

Usługi świadczone przez Pana Mecenasa Kamila Krajewskiego charakteryzuje: rzetelność, doskonałe przygotowanie merytoryczne, zaangażowanie i dbałość o interes klienta w obrocie gospodarczym. Z tego względu z przyjemnością i pełnym przekonaniem rekomendujemy Kancelarię Radcy Prawnego Kamila Krajewskiego innym podmiotom, którym zależy na pełnej profesjonalizmu obsłudze prawnej.

Mennica Metale Sp. z o.o. Robert Zaręba - Wiceprezes Zarządu Spółki
Pełne referencje

Aktualności

Firma Godna Zaufania 2024

Informujemy, iż po raz kolejny zostaliśmy laureatem nagrody „Firma Godna Zaufania”

Certyfikat Firma Godna Zaufania przyznawany jest za nieposzlakowaną opinię, etykę w prowadzeniu działalności oraz rzetelne podejście do zobowiązań wobec Klientów.

Orły Prawa 2022

Z radością informujemy, że Kancelaria została Laureatem Konkursu Orły Prawa 2022. Ta wyjątkowa nagroda przyznawana jest na podstawie opinii Klientów firmom, które cechują się profesjonalizmem oraz zapewniają najwyższą jakość usług.

Jedna z największych umów PPA na energię odnawialną w Polsce

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Kancelaria uczestniczyła w negocjacjach i przygotowaniu największego wirtualnego kontraktu długoterminowego PPA (Purchase Power Agreement) w Polsce, dotyczącego sprzedaży zielonej energii na polskim rynku energetycznym pomiędzy Figene Energia Sp. z o.o. – działającą na rynku odnawialnych źródeł energii spółką zależną Figene Capital S.A., a LPP S.A. – największą i najszybciej rozwijającą się firmą w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

KONTAKT


SZYBKI KONTAKT

telefon: 222528888
e-mail: kancelaria@krajewskilegal.pl


ADRES

Nowogrodzka 6A lok. 22
00-513 Warszawa

SOCIAL MEDIA

Formularz Kontaktowy

    krajewskilegal.pl 2021 ©