Życzenia świąteczne

Wszystkim Klientom, Współpracownikom i Przyjaciołom życzymy pełnych miłości i spokoju Świąt Bożego Narodzenia. Niech Nowy Rok przyniesie Państwu tę odrobinę szczęścia, która sprawi, że wszystkie podjęte działania zakończą się sukcesem. Życzy Kancelaria Radcy Prawnego Kamil Krajewski

Zmiana adresu siedziby Kancelarii

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, że od dnia 1 lipca b.r. zmianie ulega siedziba Kancelarii, która od dzisiaj mieścić się będzie w sercu warszawskiego Śródmieścia, przy ul. Nowogrodzkiej 6A lok. 32. Jednocześnie informujemy,  że telefon kontaktowy oraz adres e-mail pozostają bez zmian. Serdecznie zapraszamy!

Zmiany w Kodeksie pracy – Prezydent podpisał ustawę

W dniu 3 czerwca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą dotychczasowy Kodeks pracy. Przedmiotowa ustawa wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Ustawodawca za cel obrał wprowadzenie rozwiązań ułatwiających pracownikom realizację przysługujących im uprawnień pracowniczych oraz wzmacniających ochronę pracowników. Ujednolicona Ustawa przewiduje modyfikacje z związane ze świadectwem pracy, w tym: wydłużenie […]

Najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Radosnych oraz pełnych spokoju, nadziei i miłości Świąt Wielkanocnych, spędzonych w gronie rodziny i najbliższych, wszystkim Klientom i przyjaciołom Kancelarii życzy Kancelaria Radcy Prawnego Kamil Krajewski.

Kancelaria partnerem Pierwszego Ochockiego Turnieju Sportowego “Ochota na Legię”

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria Radcy Prawnego Kamil Krajewski została partnerem wydarzenia sportowo-kulturalnego “Ochota na Legię”, które odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2019 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4. Oprócz turnieju piłkarskiego organizowanego zarówno dla dzieci, jak i dorosłych w programie wydarzenia znajdują się m.in. rozmowy z Powstańcami […]

Surowsze kary za fałszowanie liczników przebiegu pojazdu.

W dniu 15 marca 2019 r. Sejm przyjął zaproponowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt znowelizowania przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym i Kodeksu Karnego. Parlamentarzyści opowiedzieli się bowiem za zaostrzeniem kar dotyczących procederu fałszowania liczników przebiegu pojazdu niemal jednogłośnie. Przyjęta przez Sejm nowelizacja przepisów przewiduje każdorazowo za popełnienie przestępstwa karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do […]

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych

Wraz z dniem 1 marca 2019 r. Ustawodawca przewidział dokonanie zmian w Kodeksie spółek handlowych. Projektodawcy skoncentrowali się na zmianach dotyczących w głównej mierze sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Spółka z o.o. w organizacji a dokonanie zmiany jej umowy W wyniku zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, która […]

Kancelaria partnerem konferencji naukowej na Uczelni SWPS w Warszawie

Niniejszym pragniemy poinformować, iż Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Krajewskiego podjęła partnerską współpracę z organizowaną przez Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej Uniwersytetu SWPS w Warszawie konferencją naukową“Prawa kobiet w ujęciu globalnym i kulturowym”, która odbędzie się 8 marca 2019 r. w godzinach 10.00 – 16.00 w Auli 214 im. T. Tomaszewskiego w budynku Uniwersytetu SWPS w Warszawie. […]

Pozycja prawna Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Urząd Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wprowadzony został w 1994 r. ustawą o zamówieniach publicznych. Obecnie pozycja Prezesa została obszernie zakreślona w dziale V ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych. Zgodnie z powyższym aktem Prezes Urzędu jest centralnym organem administracji rządowej. Sposób powołania Prezes urzędu powoływany jest przez Prezesa Rady Ministrów spośród […]

Konieczność wpisania do rejestru przechowawców danych kadrowych

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie ustawa, zgodnie z którą każdy, kto prowadzi działalność związaną z przechowywaniem dokumentacji kadrowo-płacowej firm, musi być wpisany do rejestru przechowawców, który jest prowadzony przez marszałków województw. Oznacza to, że z początkiem nowego roku przedsiębiorcy, którzy nie uzyskają wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych narażają […]